top of page
Ontwerp zonder titel.png

Dokterspraktijk
Polderstad

Huisarts - Therapeut - Diëtist

Schorrelaan 4, 2660 Hoboken

03 828 83 06

Telefoon: 9u-11u en 14u-16u

Toegang praktijk

Wegens renovatiewerkzaamheden is de toegang tot de praktijk gewijzigd. U kunt de praktijk nu betreden via de andere zijde van het gebouw. Gebruik het gemeenschappelijke pad en u vindt de ingang aan de linkerkant.

Patiëntenstop

Vanaf 1/1/24 is er sprake van een patiëntenstop en worden er geen nieuwe patiënten meer ingeschreven. We verwerken nu eerst de inschrijvingen van 2023 en dan wordt geëvalueerd.
There is currently a patient stop and no new patients are being registered. We will now first process the registrations for 2023 and then an evaluation will take place.

Bellen naar het secretariaat

Als u belt, houdt uw identiteitskaart en agenda bij de hand en bereidt het gesprek voor. Wij danken u voor uw efficiëntie. 

Vrije raadpleging luchtwegenklachten 16-17u

De verplichting tot het dragen van een mondmasker valt weg tenzij bij infectieuze klachten. Wij proberen onze personen met infectieuze klachten te scheiden van onze vaak kwetsbare andere patiënten. GELIEVE GEEN ONLINE AFSPRAAK TE MAKEN INDIEN U LUCHTWEGENKLACHTEN (hoest, snot, keelpijn, koorts, kortademigheid) heeft. U kan dan dagelijks naar onze vrije infectieraadpleging tussen 16 en 17u komen. In verband met verbouwingen wisselen de artsen soms van kabinet. U kunt u de richtlijnen volgen aan de ingang. 

Afspraak annuleren

De organisatie van een artsenpraktijk is een complex gegeven. Onverwachte afwezigheden van patiënten leiden tot desorganisatie, terwijl het tijdig doorgeven van annulaties plaats vrijmaakt voor patiënten die een dringende afspraak vragen. In het belang van uzelf en van de praktijk gelden daarom de volgende voorwaarden van dienstverlening.

 U kunt een afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen op voorwaarde dat dit minimum 24u voor de afspraak gebeurt.

Voor afspraken op maandag geld annuleren op vrijdag. 

 Indien de afspraak niet kan doorgaan door uw afwezigheid of laattijdige aankomst is een vergoeding verschuldigd van 30 euro per afspraak voor een gewone consultatie, 100 euro per afspraak voor een chirurgische ingreep.
 

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden alleen uitgevoerd indien u zich wegens medische redenen niet kunt verplaatsen. Een huisbezoek wordt enkel telefonisch aangevraagd en bevestigd na overleg met één van onze artsen. Een huisbezoek dient steeds voor 11 uur 's ochtends aangevraagd te worden en wordt enkel in postcode 2660 uitgevoerd 

 

Afhankelijk van de medische urgentie en de agenda's van onze artsen kan het zijn dat huisbezoeken niet op de dag van aanvragen uitgevoerd kunnen worden. Wij danken u voor uw begrip.​

Weekend

Op feestdagen en in het weekend is onze praktijk gesloten. U kunt dan steeds terecht op de wachtpost Antwerpen-Zuid (voor mensen woonachtig in Hoboken (2660), Hoboken Kiel (2020) en Wilrijk (2610). De wachtpost is geopend van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 8u. 

         

Huisartsenwachtpost Antwerpen Zuid   

Goedetijdstraat 140

2660 Hoboken

tel: 03 828 09 09

huisartsenzuidantwerpen.be

Voorschriften

Voorschriften worden altijd verstrekt tijdens een consultatie waarbij de patiënt zelf aanwezig is. Wij bieden hiermee optimale zorg door kritisch uw medicatie te bekijken. Hierdoor kunnen we voorkomen dat u onvoldoende behandeling krijgt of medicatie neemt die u eventueel niet meer zou hoeven nemen. De arts voorziet de nodige hoeveelheid medicatie tot en volgende controle. ​Voorschriften zijn niet te verkrijgen via schriftelijke of telefonische aanvraag noch via e-mail.

Labo resultaten

Binnen onze praktijk worden de resultaten van uw bloedname (of andere laboratorium test) altijd zorgvuldig nagezien door de arts die het bloed heeft afgenomen. Indien in deze resultaten afwijkingen worden gevonden waar onmiddellijk actie voor dient genomen te worden zult u door deze arts telefonisch op de hoogte gesteld te worden.

In elk ander geval worden de resultaten, vergezeld van een advies van een van onze artsen via een beveiligde email naar u verstuurd worden. U moet rekening houden dat het thuis ontvangen van het resultaat tot 2 weken kan duren. Indien u dit, bijvoorbeeld voor een consultatie met de specialist, sneller nodig heeft vragen wij u dit op het moment van afname te bespreken met de arts en nadien persoonlijk op te halen in de praktijk.​

GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw  Globaal Medisch Dossier.​ Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd..

bottom of page