Coronavirus

UPDATE 26/07/22: Covidvaccins

Vanaf september zullen 65+plussers, risicopatiënten en zorgmedewerkers opgeroepen worden voor een 2e boostervaccin. Ook 85-plussers die reeds een 2e booster kregen, zullen opnieuw uitgenodigd worden.

 

VRIJE RAADPLEGING INFECTIEZIEKTEN DAGELIJKS 16-17u.

Nog steeds proberen wij onze personen met infectieuze klachten te scheiden van onze vaak kwetsbare andere patiënten.

Daarom: GELIEVE GEEN ONLINE AFSPRAAK TE MAKEN INDIEN U LUCHTWEGKLACHTEN (hoest, snot, keelpijn, kortademigheid) of BUIKKLACHTEN (braken, diarree) HEEFT. 

Dit geldt ook voor kinderen en mensen die gevaccineerd zijn, of reeds een negatieve zelftest hebben.

Wij danken u voor uw respect.

Indien u WEL deze klachten vertoont, kan u zich vanaf nu ELKE WEEKDAG TUSSEN 16 EN 17U aanmelden op onze VRIJE RAADPLEGING INFECTIEZIEKTEN. Dit aan de aparte ingang naast de hoofdingang van het gebouw (met de boom in de voortuin).

1. U schrijft uw geboortedatum op de lijst. Komt u voor meerdere personen, schrijf deze dan mee op de lijst.

2. U wacht buiten of in 1 van de 2 daarvoor voorziene wachtzalen.

3. De arts roept u binnen in de volgorde waarin u ingeschreven bent.

* Bij MILDE SYMPTOMEN: u kan op www.mijncoronatest.be een vragenlijst (SAT) invullen waarin bepaald wordt of u best getest wordt. Indien dit zo is, krijgt u een code. U kan dan een test boeken op dezelfde website. U blijft in quarantaine tot het resultaat van de test gekend is.

* U test POSITIEF: u blijft 7 dagen in isolatie. Vanaf dag 7 kan u uit isolatie mits extra voorzorgsmaatregelen: zoveel mogelijk telewerken, zo mogelijk gebruik van FFP2 masker en vermijden van contact met kwetsbare groepen. Geef de contactgegevens van de personen met wie u de 48u voor de test contact door aan contact tracing. Dit kan ook digitaal: www.mijncoronatest.be

REIZEN

 

Via de applicatie Covidsafe.be kan u een covidcertificaat bekomen na vaccinatie, na negatieve PCR test of na doorgemaakte infectie.

Om te reizen is in veel gevallen een PCR test verplicht. Hiervoor heeft u geen code nodig, deze kan u zelf boeken.  Resultaten in verschillende talen beschikbaar:

- www.testcovid.beWilrijkse plein, ingang vogelzanglaan.

- labo AML: Emiel Vloorsstraat 9 Antwerpen. 0471667477

- labo CMA: Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen.  03 231 36 89

Elyana thuisverpleging: Boomsesteenweg 317/1. 03/5000131

 

Via Cozo kunnen de resultaten bekeken en afgedrukt worden.

Via de applicatie Myhealthviewer kan gemakkelijk een bewijs van vaccinatie afgedrukt worden.

Noch in de praktijk noch op de wachtpost worden reistesten afgenomen of resultaten afgeleverd. 

Wij leveren geen meertalige attesten af. Maak gebruik van de Covidsafe app om een Covidcertificaat te bekomen.

HOOGRISICOCONTACTEN EN PRE-OPERATIEVE TESTEN

Indien u over een code beschikt graag zelf een afspraak boeken via:

www.info-coronavirus.be

Bijkomende informatie

Thuisisolatie

Randvoorwaarden

  • De patiënt verblijft in diens woning en verlaat deze niet. In eigen tuin of balkon verblijven mag onder voorwaarde dat contacten met anderen vermeden worden.

  • Beperk aanwezigheid in dezelfde ruimte met huisgenoten en anderen.

  • In het huis waar de patiënt verblijft, mogen geen mensen komen die er niet wonen.

  • Goede hygiëne, ventilatie en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor anderen  is mogelijk.

Verbouwing van de praktijk

Eind augustus/begin september 2022 starten de werken.

Openingsuren secretariaat:
9u-11u & 14u-16u

Wees a.u.b. geduldig

We worden overstelpt door telefoons en e-mails. Wees geduldig als er niet meteen opgenomen wordt maar probeer na 15 minuten nog eens te bellen. Indien u reeds contact hebt kunnen maken: bel niet meermaals per dag, uw boodschap wordt doorgegeven en u wordt teruggebeld zodra hier tijd voor is.

2/9/21 UPDATE (ELEKTRONISCHE) VOORSCHRIFTEN:

Sinds september is een papieren voorschrift niet meer noodzakelijk. De apotheek kan uw voorschriften rechtstreeks aflezen vanop uw ID kaart. Tenzij er specifiek om gevraagd wordt, worden de voorschriften dus niet langer meer afgedrukt.

U krijgt voorschriften voor de periode die uw arts nodig acht alvorens u terug te zien. Gelieve dan ook steeds de nodige voorschriften te vragen als u op consultatie komt.

TENZIJ U REEDS EEN VERVOLGAFSPRAAK HEEFT, WORDEN TUSSENDOOR GEEN VOORSCHRIFTEN VERSTREKT.

 

Laatste nieuws:

 

Het secretariaat is enkel nog  telefonisch bereikbaar  tussen 9u en 11u en tussen 14u en 16u

 

Onze diensten:
1/3

ALGEMENE MEDISCHE ZORG

volwassenen en kinderen